Bundeling krachten 
dementienetwerken

Nederland telt zo’n 70 netwerken of ketens dementie. Die verbinden organisaties met elkaar om regionale dementiezorg en ondersteuning te verbeteren. De coördinatoren van deze regionale dementienetwerken willen daadkracht, maatwerk in de regio’s en zichtbaarheid vergroten in het Nederlandse dementielandschap. Daartoe is afgelopen zomer de stichting Dementie Netwerk Nederland (DNN) opgericht.

Vanuit de overtuiging dat ketenzorg (samenwerking en samenhang) noodzakelijk is voor kwaliteitsverbetering en efficiency, wil DNN regionale samenwerking bevorderen en initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan optimale zorg en welzijn voor mensen met dementie. De bundeling van krachten is gericht op het versterken van en eenduidigheid in de regionale ketens en in het casemanagement dementie, rekening houdend met de lokale geschiedenis en situatie.

Dementie Netwerk Nederland wil:

  • Samen met de regionale netwerken bereiken van optimale zorg en welzijn voor mensen met dementie (praktijkontwikkeling);
  • Meer eenduidigheid in regionale samenwerking in ketens en in casemanagement dementie (veldordening);
  • Door gebundelde krachten een sterke positie in het landelijke veld en kritisch meedenken in beleidsontwikkeling,  gericht op adequate, haalbare en financieel verantwoorde zorg (beleidsbeïnvloeding).