Agenda

Bijeenkomsten en activiteiten in het eerste kwartaal van 2018

24 januari
Cursus ACTA-DE ‘Het verhaal van de moraal – over narratieve ethiek in de zorg’
Elke zorgverlener komt in haar of zijn werk voor dilemma’s te staan: praktische, technische, juridische of samenwerkingsvragen. Sommige dilemma’s zijn ethisch van karakter.

25 januari
Symposium HU en openbare les Katarina Jerkovic-Cosic
Ter gelegenheid van de benoeming van Katarina Jerkovic-Cosic tot lector Innovaties in de Preventieve Zorg bij het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven aan Hogeschool Utrecht kunt u aanwezig zijn bij haar openbare les.

26 januari
Congres Samen Beslissen met kwetsbare mensen
Wat is er nodig om samen met kwetsbare ouderen beslissingen te nemen over complexe vraagstukken?

1 februari
Cursus ACTA-DE ‘Mondzorg voor de geriatrische patiënt’
De cursus wordt verzorgd door ACTA-DE te Amsterdam.

2 februari
Werkconferentie ‘101 Vragen over de Wet Zorg en Dwang’
Ga aan de slag met alle vragen en ideeën over de Wet Zorg en Dwang.

8 februari
Workshop ‘De binnenkant van eenzaamheid’
Kom op 8 februari naar de workshop ‘De binnenkant van eenzaamheid’. Een workshop voor professionals, vrijwilligers en naasten die eenzaamheid tegenkomen.

8 en 9 februari
Geriatriedagen 2018. Congrescentrum ’s Hertogenbosch.
Voor programma en inschrijving: geriatriedagen.nl.

13 februari
Bijeenkomst ‘Verminder onnodige registraties’
Bijeenkomst: Minder onnodige registraties in de ouderenzorg. Ga zelf met je zorgteam aan de slag.

14 februari – 21 maart
Time- en stressmanagement, locatie Utrecht
training voor basisartsen, aios en medisch specialisten
Voor informatie: Time- en stressmanagement.

15 maart
Congres Kwaliteit en Bekostiging Langdurige Zorg
Meer weten over actuele onderwerpen en innovatieve voorbeelden rondom de 24 uurs zorg? Meld je aan.

22 maart
Conferentie ‘Dementiezorg in de praktijk’
Kom op 22 maart naar de conferentie en ga aan de slag met vraagstukken uit de praktijk.