Tool om integraal werken in de wijk te verbeteren

Goede integrale samenwerking is van groot belang voor het bieden van goede zorg en ondersteuning in de wijk. Maar hoe krijg je het voor elkaar? Samen met Movisie/BeterOud ontwikkelde de Erasmus Universiteit Rotterdam een analysetool ‘Wijkgericht Integraal Werken’. Lokale teams doen er goed aan in de drukte van alledag eens pas op de plaats te maken om te kijken hoe het er met integraal werken voorstaat. En daartoe dwingt de tool.

Het idee om zo’n instrument te ontwikkelen vloeit voort uit promotieonderzoek van Hanna van Dijk (EUR) naar het project Even Buurten. Daarin kijken ‘buurt’ en professionals samen met kwetsbare ouderen naar waar die ouderen behoefte aan hebben. De buurt biedt vervolgens passende ondersteuning. Verschillende deelgemeenten in Rotterdam werken met Even Buurten.

Van Dijk ontdekte dat in de praktijk integrale zorg en ondersteuning vaak ondanks in plaats van dankzij de gegeven beleidscontext wordt geboden. Taken als outreached werken en investeren in buurtnetwerken schieten er daardoor bij in.

Met de analysetool krijgen lokale teams een instrument dat inzichtelijk maakt wat goed gaat en wat beter kan op het gebied van integraal werken in de wijk. De tool is gebaseerd op een model dat zes schillen kent: beleid, organisatie, professionals. Buurt, diensten en hulpvrager. Daarnaast worden twee soorten randvoorwaarden onderscheiden: functionele zoals ICT-voorzieningen en geschikte werkplekken, en culturele zoals een gedeelde visie. Bij elke schil wordt teamleden een aantal stellingen voorgelegd die lacunes in het integraal werken boven water halen.

De tool is in verschillende wijkteams (in Elburg, Bergen op Zoom, Ritterdam en Breda) getest. Dat leverde een verfijning op en maakt dat de tool in verschillende gemeenten goed te gebruiken is.

Mail of bel voor informatie Hanna van Dijk, tel. 010-4089577.

Meer informatie over Even Buurten.