Oncologieverpleegkundigen weten te weinig over voeding en beweging

Bijna de helft (43%) van de oncologieverpleegkundigen die mensen die behandeld zijn voor kanker adviseren over voeding en beweging vindt dat ze onvoldoende kennis hebben om die adviezen te geven. Dat blijkt uit een studie van Merel van Veen (IKNL, Wageningen University & Research) en collega’s.

Vooral jongere oncologieverpleegkundigen en oncologieverpleegkundigen met een opleiding op MBO-niveau kunnen profiteren van onderwijs over deze onderwerpen.

Merel R. van Veen

Volgens Van Veen c.s. zouden voeding en lichamelijke activiteit standaard onderdeel van de opleiding moeten zijn. Bovendien moeten oncologieverpleegkundigen beter gaan samenwerken met diëtisten. Zij zouden moeten afstemmen welke informatie wordt verstrekt en door wie. Verder bevelen zij aan dat bijzondere adviezen over lichamelijke activiteit worden gegeven door een (oncologisch) fysiotherapeut.

Merel R. van Veen et al, Improving Oncology Nurses’ Knowledge About Nutrition and Physical Activity for Cnver Survivors’, Oncology Nursing Forum ONF 2017, 44(4), 488-496.