Kwetsbare ouderen lijken gebaat bij meerdimensionale zorg

Kwetsbare ouderen lijken het meest gebaat bij meerdimensionale zorg. Lichamelijke oefening speelt daarbij een cruciale rol. Dat concluderen onderzoekers in een recente editie van Clinical Interventions in Aging. Het betreft de eerste systematische review naar het effect van meer- en eendimensionale interventies bij kwetsbaarheid, gedefinieerd als een verouderingssyndroom dat wordt veroorzaakt door overschrijding van een drempel bij het achteruitgaan van meerdere orgaansystemen, leidend tot verminderde weerstand.

L. Dedeyne et al onderzochten effecten op mate van kwetsbaarheid (frailty status and score), cognitie, spiermassa, kracht, functionele en sociale uitkomsten bij (pre)kwetsbare 65-plussers. Het ging om interventies, gericht op twee of meer gebieden (lichamelijke oefening, voeding, farmacologische, psychologische of sociale interventies).

In totaal ging het in het onderzoek om twaalf studies, die rapporteerden over een grote verscheidenheid aan interventies (in termen van inhoud, duur en follow-up periode). Al met al leken multidimensionale interventies effectiever dan eendimensionale interventies wat betreft mate van kwetsbaarheid, spiermassa en kracht en lichamelijk functioneren. Met betrekking tot cognitieve, functionele en sociale uitkomsten kon geen duidelijk verschil worden vastgesteld. Lichamelijke oefening lijkt een essentieel onderdeel van multidimensionale zorg, schrijven de onderzoekers, waarbij additionele interventies (in ’t bijzonder op voedingsgebied) tot verdere verbetering kunnen leiden.

L. Dedeyne et al, Effects of multi-domain interventions in (pre)frail elderly on frailty, functional, and cognitive status: a systematic review. Clin Interv Aging, 2017 May 24;12:873-896. Doi: 10.2147/CIA.S130794, eCollection 2017.