Extra vaccinatie: ouderen positief, artsen huiverig

Ouderen staan positief tegenover extra vaccinaties, mits zinnig en veilig. Huisartsen zijn echter terughoudend. Over de effectiviteit van vaccinatie bij ouderen is minder bekend dan bij kinderen en jongeren. Een en ander blijkt uit een promotieonderzoek.

Renske Eilers onderzocht of ouderen gevaccineerd willen worden tegen pneumakokken, herpes zoster en hepatitis A. Ze vond dat die daar wel voor voelen. Het vaccin moet wel helpen bij gezond ouder worden en effectief zijn. Ook moet sprake zijn van een groot risico de ziekte te krijgen. Verder wegen mee: eventuele bijwerkingen van het vaccin, de ernst van de ziekte en de ervaringen met eerdere vaccinaties. De ondervraagde ouderen blijken veel belang te hechten aan het advies van hun huisarts.

Renske Eilers

Eilers interviewde ook tien huisartsen. Zij geven aan preventie als een kerntaak te beschouwen, maar tillen zwaar aan risico’s. Bij het besluiten over extra vaccinatie zouden risicofactoren en niet de leeftijd bepalend moeten zijn. Zij zijn ook van mening dat eerst degelijk onderzoek moet worden gedaan naar de effectiviteit van het vaccin in deze groep.

De huisartsen vinden dat ze een rol zouden moeten spelen bij het vaccineren, maar wijzen ook op de hoge werkdruk.

R. Eilers, In search of healthy ageing: the willingness of older adults to receive vaccination. Proefschrift, RUG 2017.