Vaak wisselen van huisarts vergroot sterfkans ouderen

Ouderen die vaak van huisarts wisselen hebben meer kans om te overlijden dan ouderen die langdurig dezelfde huisarts houden. Tot die conclusie komen wetenschappers van het VUmc.

Over een periode van 17 jaar interviewden ze in totaal 1712 60-plussers zes keer in driejaarlijkse cycli. Aan de hand van het bevolkingsregister werd de periode tussen het laatste interview en de datum van overlijden vastgesteld. De duur van de behandelrelatie(s) tussen patiënt en huisarts(en) werd bepaald met behulp van de continuity of care-index (COC-index). Vervolgens werd het verband tussen COC-index en overlevingsduur onderzocht, waarbij rekening werd gehouden met confounders als leeftijd, geslacht, roken, alcoholgebruik en chronische ziekte.

Van de 1712 deelnemers hadden er 742 (43,3%) de maximale COC-index en 370 deelnemers (21,6%) een lage. De laatste groep had een significant grotere kans om te overlijden. De uitkomt van het onderzoek in ronde cijfers: ouderen die het vaakst van huisarts wisselen hebben 20% meer kans om te overlijden dan ouderen die langdurig dezelfde huisarts houden. Confounders hebben hierop geen doorslaggevende invloed.

In De Toekomstvisie huisartsenzorg 2022 wordt continuïteit van zorg tot de kernwaarden van de huisartsenzorg gerekend. Ook in het buitenland is algemeen aanvaard dat continuïteit van zorg noodzakelijk is voor effectieve, efficiënte en hoogwaardige patiëntenzorg. Onderzoek naar het positieve effect betreft tot dusver vooral ‘zachte’ uitkomstmaten, zoals de relatie arts-patiënt, patiënttevredenheid, preventieve zorg, therapietrouw, toegankelijkheid van zorg en zorggebruik. Naar het effect op ‘harde’ uitkomstmaten zoals morbiditeit en mortaliteit is maar beperkt onderzoek gedaan.

Het Amsterdamse onderzoek versterkt het groeiende bewijs dat continuïteit van zorg echt werkt. Het moet een wake-up call zijn, schrijven de onderzoekers, nu die continuïteit door maatschappelijke ontwikkelingen onder druk staat.

Otto Maarsingh e.a., Minder sterfte door continuïteit van zorg. Huisarts Wet 2017;60(3): 122-124.

Zie ook: Continue zorg voorkomt ziekenhuisopnames, in Holos nr. 3.