Euthanasiepraktijk groeit gestaag

Het aantal meldingen van euthanasie blijft gestaag groeien. Dat blijkt uit het verslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) ov er 2016. Vorig jaar nam het toe tot 6306. Was in 2015 3,75 procent van het totale aantal sterfgevallen het gevolg van euthanasie, vorig jaar was dat 4 procent.

De toename geldt voor alle aandoeningen. Op grond van veelal beginnende dementie kregen 32 meer mensen euthanasie dan in 2015, wegens een stapeling van ouderdomskwalen 61 meer, wegens een psychiatrische aandoening vier. In 83 procent van de gemelde zaken was sprake van kanker, een aandoening van het zenuwgestel, hart- en vaatziekten of longaandoeningen. Bijna 62 procent van de meldingen van euthanasie op grond van een psychiatrische aandoening kwam van een arts van de Levenseindekliniek.