Denk eens aan hulp geestelijk verzorger

Herkent u bij uw patiënt het volgende?

Er is sprake van …

 • een heftige levensgebeurtenis verlies, trauma, conflict, (bijna) overlijden;
 • heftige emoties of het uitblijven ervan verdriet, angst, paniek, woede, machteloosheid, wanhoop, somberheid, frustratie;
 • een ernstig ziekteproces onmacht, ingrijpende gebeurtenissen;
 • een ziekenhuisopname van langdurige aard of bij crisis;
 • ‘waarom’ gedachten, onbegrip en verwarring ‘waarom overkomt mij dit?’ of ‘waarom zou ik nog doorgaan?’ of ‘ik kan of wil niet meer’;
 • eenzaamheid, het gevoel er alleen voor te staan;
 • lichamelijke klachten waarvoor geen verklaring lijkt te zijn;
 • uitingen van (niet) geloven, zoeken naar verklaringen ‘levensles’, ‘betekenis van wat hem of haar overkomt’, ‘ik-overstijgende vragen naar verbondenheid met een groter geheel’.

Er is behoefte aan …

 • het markeren van een bepalende levensgebeurtenis door middel van een bestaand of persoonlijk op maat gemaakt ritueel (bij keerpunten in het leven);
 • het overzien van een moeilijke (ethische) beslissing: wel of niet behandelen, kiezen tussen twee belangrijke maar elkaar uitsluitende opties;
 • het vertellen van verhalen of ingrijpende gebeurtenissen;
 • het vinden of versterken van inspiratie, kracht en hoop;
 • het vrijuit spreken over of verkennen van een moeilijk thema: schuld, levenseinde(wens), seksueel geweld, ongewenst kinderloos, schaamte.

Of wanneer de volgende ‘klachten’ niet minder worden:

 • angst-, wanhoop-, somberheidsgevoelens;
 • slaapproblemen of nachtmerries;
 • onrust of gespannenheid;
 • intense vermoeidheid;
 • boosheid, woede, frustratie

… dan is de kans groot dat een geestelijk verzorger iets kan betekenen.

Een geestelijk verzorger (GV’er) kan uw patiënt bijstaan met een vertrouwelijk gesprek. Hij of zij biedt een open, niet-oordelende, oprechte betrokkenheid en is gericht op het begrijpen (niet oplossen). Hij of zij kan o.a. bijdragen aan:

 • zingeving en kwaliteit van leven door ruimte te maken voor wat kwaliteit van leven voor uw patiënt betekent in deze situatie, met zicht op het geleefde leven;
 • zelfmanagement en coping door ruimte te maken voor wat uw patiënt overkomt, taal en perspectief te bieden gericht op begrip, hoop, kracht en troost;
 • keuzes maken bij lastige ethische dilemma’s door ruimte te maken voor hoe uw patiënt in het leven staat (levensbeschouwing) en te ontwarren welke waarden belangrijk en in het geding zijn;
 • verbondenheid herstellen of maken tussen uw patiënt met zichzelf, met anderen, met het leven en met het (hogere) bestaan door ruimte te maken voor verlangens, verwachtingen, vereisten en verschillen;
 • interculturele of religieuze dialoog door als bemiddelaar op te treden, vanuit kennis van verschillende levensbeschouwingen.

GV’ers hebben een opleiding op masterniveau (HBO of WO). Hun kwaliteit wordt gegarandeerd door de SKGV, NVPA of NVPO. Bij de beroepsvereniging VGVZ kunt u meer informatie verkrijgen. In veel zorginstellingen zijn GV’ers aanwezig en kunt u een beroep op hen doen. In de eerstelijnszorg werken GV’ers vanuit een stichting of eigen bedrijf. Uw patiënt zal soms zelf (een deel van) de kosten moeten betalen. U vindt hen via deze kaart (zie ook hier).