Holistische aanpak geeft gevoel eigenwaarde boost

Annex aan de enquête naar patiënttevredenheid is de effectiviteit van de Breathlessness Support Service onderzocht. De deelnemende patiënten rapporteerden niet alleen een verlichting van de last van hun kortademigheid (met 16% die zijn of haar kwaliteit van leven aanmerkelijk verbeterd vond), maar bovendien een herwonnen gevoel van eigenwaarde (‘dignity’).

Uit 86 patiënten van de BSS werd een groep van twintig geselecteerd, evenwichtig verdeeld naar mate van kortademigheid, geslacht, leeftijd, thuissituatie, aard van de ziekte (maligniteit of niet) en duur van de symptomen. Zij waren verwezen vanuit ziekenhuis, revalidatie-instelling of hospice, via thuiszorg of door de huisarts. De deelnemers werden drie keer gestructureerd geïnterviewd: tijdens de behandeling en drie maanden na ontslag.

Chronische benauwdheid heeft een grote impact op het sociale leven en kan zo het zelfrespect van mensen ondermijnen. Goede uitleg over ziekte en bijhorende kortademigheid, met aandacht voor de persoon van de patiënt, zijn of haar angst en onzekerheid, bleek positief te werken op de ziektebeleving en daardoor ook op het zelfrespect.

Een respectvolle benadering door deskundigen met begrip en tijd in een warme omgeving kan een boost zijn voor het gevoel van eigenwaarde van patiënten met ernstige kortademigheid.

M. Gysels et al, Dignity Through Integrated Symptom Management Lessons From the Breathlessness Support Service. J. Pain Symptom Manage 2016 Oct;52(4):515-524. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2016.04.010. Epub 2016 Sep 17.