Maandelijks archief: januari 2017

Wilsverklaring kan geen ticket voor de dood zijn

‘Het beeld van dementie als een fuik waar je beslist niet in terecht moet komen behoeft nuancering. Angst en stigmatisering mogen niet leiden tot een vraag naar euthanasie.’ Dat schrijft Holos-redacteur Bert Ummelen vandaag in NRC Handelsblad.

‘Terwijl het debat gaat over de vraag of levensmoede ouderen recht op stervenshulp moeten krijgen, groeit het aantal gevallen van euthanasie op grond van dementie. Twee dingen vallen daarbij op. ‘Ondraaglijk en uitzichtloos lijden’, de beslissende norm van de wet, sloeg altijd op een actuele toestand. Niet meer. Ook angst voor toekomstig lijden weegt nu mee in het consultatieproces. Tegelijk is ‘wilsonbekwaamheid’ geen drempel meer voor stervenshulp.’

Scrupuleuze artsen verdienen het niet veroordeeld te worden, ze verdienen ondersteuning.

Anja Machielse in redactieraad Holos

De redactieraad van Holos heeft een nieuw lid: Anja Machielse. Machielse bekleedt sinds kort de bijzondere leerstoel Empowerment van Kwetsbare Ouderen aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij Is wetenschappelijk adviseur van Coalitie Erbij en van de gemeente Rotterdam in het kader van eenzaamheidsbestrijding, lid van de Adviescommissie Effectieve Sociale Interventies van kennisinstituut Movisie en coördinator van het Platform Humanisering van de Ouderenzorg van de UvH. Machielse studeerde filosofie aan de UvA en de Erasmusuniversiteit en promoveerde in de sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij is auteur of co-auteur van talrijke publicaties over eenzaamheid en sociaal isolement, geeft regelmatig lezingen over haar onderzoek en verzorgt gastcolleges aan andere universiteiten.

Taskforce ‘Gezond eten met ouderen’ van start

Eind september is de Taskforce ‘Gezond eten met ouderen’ van start gegaan. Doel is een landelijke beweging op gang te brengen om ouderen gezond te laten eten.

Zowel grote als kleine partijen worden uitgedaagd om mee te werken. Het gaat om zorgaanbieders, supermarkten en groente- en fruitproducenten. Voor mensen thuis kunnen deze partijen veel betekenen om gezond en lekker eten voor ouderen makkelijker te maken.

Verschillende partijen zijn bezig met het verbeteren van maaltijden en een gezonder aanbod voor ouderen. Er komen steeds meer sociale restaurants gericht op ouderen en op woongroepen van verpleeghuizen wordt er steeds vaker samen gekookt. Er zijn volop mogelijkheden om ouderen uit hun isolement te halen en een gezondere leefstijl te promoten.

Boegbeeld van de Taskforce is Janny van der Heijden. Eerder kreeg ze bekendheid als jurylid van het televisieprogramma Heel Holland Bakt. Ze is ook samensteller van de Nationale Eettest in 2014 en 2015.