Huisarts vraagt tools voor herkennen van dementie

dementieHuisartsen spelen een belangrijke rol bij het herkennen van symptomen van dementie. Hoe zien ze die rol zelf eigenlijk? Wanneer en waarom verwijzen ze naar vervolgzorg en wat is er volgens hen nodig om hun signalerende taak beter te kunnen vervullen? Om die vragen draaide het in een onderzoek waarbij achttien huisartsen uitvoerig werden geïnterviewd.

De geïnterviewden gaven aan dat ze hun diagnostische rol beperkt zagen tot twee zaken: het herkennen van cognitieve problemen en het beslissen of de patiënt verwezen moet worden voor verder onderzoek dan wel zorg georganiseerd kan worden zonder specialistische diagnose.

De huisartsen gaven aan dat ze eerder verwezen als de patiënt zelf of zijn verzorger erom vroeg, of als ze dachten dat zo’n nader onderzoek zou uitmaken voor de behandeling. Ze zagen minder aanleiding tot verwijzing naarmate patiënten ouder waren en geleidelijk achteruit gingen. Een nadere, specifieke diagnose stellen was, meenden ze, vooral belangrijk als het jongere mensen betrof, namelijk om andere aandoeningen uit te sluiten en in het perspectief van zorgplanning en levenseinde-beslissingen.

De geïnterviewden gaven, hoewel met enige aarzeling wat betreft tijdbeslag, aan graag een prominentere rol te willen spelen bij het vaststellen van dementie. Maar dan willen ze wel kunnen beschikken over valide en betrouwbare diagnostische instrumenten. Beschikbare instrumenten zoals de MMSE werden ontoereikend genoemd. Belangrijke issues voor de achttien huisartsen waren verder een betere samenwerking met specialisten en goede richtlijnen voor verwijzing.

A. Prins et al, Diagnosing dementia in Dutch general practice. A qualitive study of GP’s practices and views. Br J. Gen Pract 2016;DOI: 10.3399/bjgp 16X685237