Euthanasie bij wilsonbekwaamheid mogelijk

logo-euthanasiecommissieEuthanasie bij patiënten die op grond van hun dementie niet meer wilsbekwaam zijn is mogelijk. Dat valt op te maken uit het Jaarverslag 2015 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Voorwaarde is dat de wilsverklaring uitgebreid gedocumenteerd is, zo mogelijk met een video-opname. Verder moeten verschillende deskundigen zijn geraadpleegd en moet sprake zijn van een merkbaar ondraaglijk lijden. Belangrijk is hier uiteraard de schriftelijke wilsverklaring. Een ambtelijke werkgroep is met handreikingen voor leken en beroepsbeoefenaren gekomen, te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Ook blijkt uit het jaarverslag van de vijf commissies dat een stapeling van ouderdomskwalen intussen een geaccepteerde reden voor euthanasie onder de wet is. Het verslag meldt 183 gevallen. In totaal werden in 2015 5516 gevallen van euthanasie, hulp bij zelfdoding of een combinatie gemeld, een stijging van 4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Er werden maar twee euthanasieën aangemeld bij minderjarigen.

In verreweg de meeste gevallen handelde de huisarts in de thuissituatie. Het onderliggende lijden was in 4000 gevallen kanker, in 1168 gevallen een andere somatische aandoening en in 183 gevallen dus een stapeling van ouderdomsaandoeningen, in 109 gevallen dementie en in 56 gevallen een psychiatrische ziekte.
Bij 33 van de patiënten met een psychiatrische aandoening werd de euthanasie uitgevoerd door een arts van de Levenseindekliniek. Met het oog op de toename van het aantal euthanasieën in deze groep hebben de Toetsingscommissies, de Levenseindekliniek en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie hun deskundigheid en richtlijnen verder ontwikkeld. In ’t bijzonder het oordeel over de wilsbekwaamheid vergt vaak het advies van verschillende onafhankelijke psychiaters.

Bij 109 meldingen werd het lijden van de patiënt veroorzaakt door dementie. In 2013 en 2014 betrof dit 97 en 81 gevallen. Bijna steeds ging het om beginstadia van de ziekte, waarin de patiënt nog duidelijk wilsbekwaam was. Alle 109 meldingen werden als ‘zorgvuldig’ beoordeeld.

Jaarverslag Regionale Toetsingscommissies Euthanasie 2015: euthanasiecommissie.nl