Maandelijks archief: januari 2017

Wilsverklaring kan geen ticket voor de dood zijn

‘Het beeld van dementie als een fuik waar je beslist niet in terecht moet komen behoeft nuancering. Angst en stigmatisering mogen niet leiden tot een vraag naar euthanasie.’ Dat schrijft Holos-redacteur Bert Ummelen vandaag in NRC Handelsblad.

‘Terwijl het debat gaat over de vraag of levensmoede ouderen recht op stervenshulp moeten krijgen, groeit het aantal gevallen van euthanasie op grond van dementie. Twee dingen vallen daarbij op. ‘Ondraaglijk en uitzichtloos lijden’, de beslissende norm van de wet, sloeg altijd op een actuele toestand. Niet meer. Ook angst voor toekomstig lijden weegt nu mee in het consultatieproces. Tegelijk is ‘wilsonbekwaamheid’ geen drempel meer voor stervenshulp.’

Scrupuleuze artsen verdienen het niet veroordeeld te worden, ze verdienen ondersteuning.

Deel HOLOS
Facebooktwittermail

Anja Machielse in redactieraad Holos

De redactieraad van Holos heeft een nieuw lid: Anja Machielse. Machielse bekleedt sinds kort de bijzondere leerstoel Empowerment van Kwetsbare Ouderen aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij Is wetenschappelijk adviseur van Coalitie Erbij en van de gemeente Rotterdam in het kader van eenzaamheidsbestrijding, lid van de Adviescommissie Effectieve Sociale Interventies van kennisinstituut Movisie en coördinator van het Platform Humanisering van de Ouderenzorg van de UvH. Machielse studeerde filosofie aan de UvA en de Erasmusuniversiteit en promoveerde in de sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij is auteur of co-auteur van talrijke publicaties over eenzaamheid en sociaal isolement, geeft regelmatig lezingen over haar onderzoek en verzorgt gastcolleges aan andere universiteiten.

Deel HOLOS
Facebooktwittermail